Shifted Hous

Bij een verschuiving van het toekomstige gezinsleven hoort tevens een verschuiving van het woonprogramma. Hierin is geanticipeerd door in de nieuw te bouwen woning een dubbele ‘shift’ toe te passen in de gebouwmassa.

Programma
Het programma bestaat uit drie elementen: wonen, slaapgedeelte ouders en slaapgedeelte kinderen. De eerste ingreep die gedaan is, is dat het gebouw gesplitst is in voor en achter. Voor wonen, achter slapen. Het gebouw is uit elkaar getrokken over de breedte as waardoor hiertussen de entree en gewenste patio ontstaan is. Vervolgens is een tweede shift gemaakt: het opsplitsen tussen ouder en kind. Het programma van de ouders is ‘naar buiten’ verschoven over de lengteas en is zelfstandig geworden. Door deze ‘shift’s ontstaat een lange ruimtelijk gang, met zicht op de achtertuin.

Plaats

Oirschot

Aantal m2

199

Bouwjaar

2019

Kostprijs

495.000 euro

“De vertaling van onze basiswensen heeft geresulteerd in een spannende, comfortabele en energie-efficiënte woning. Het spannende heeft zich o.a. vertaald in het ‘blokje’ (bijkeuken), dat als scheiding fungeert tussen woongedeelte en slaapgedeelte en zowel vanuit de hal als woonkamer een eyecatcher is geworden.”

Tekeningen

Love it, share it!

Pin It on Pinterest